ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮ HR-БРЕНД УКРАЇНА
ТА ОСНОВНІ УМОВИ УЧАСТІ

Премія HR-бренд Україна – це перша незалежна Всеукраїнська премія за найкращі проєкти в галузі управління людським капіталом, репутацією та іміджем компаній як роботодавців /надалі Премія/.
У Премії представлені усі галузі бізнесу.

Місія Премії HR-бренд
Місія Премії HR-бренд – популяризувати ефективні HR-практики та employer branding рішення компаній задля розвитку індустрії і збереження людського капіталу в Україні.

Мета Премії HR-бренд
  • Популяризувати найкращі HR-практики та інноваційні рішення
  • Підвищувати значення комплексної роботи з проєктами, орієнтованими на розвиток
  • HR-бренда компанії
  • Відзначити кращі проєкти та досвід компаній як роботодавців
  • Залучити широке коло експертів до обговорення актуальних питань ринку праці та викликів щодо збереження та примноження людського капіталу в Україні
Конкурс заснований у 2011 році і вважається головною HR-премією в Україні, найпрестижнішою нагородою в HR, символом ефективних employer branding рішень компаній.
Організатором Премія HR-бренд Україна є компанія Eclectic Talents Group.
Конкурс з визначення лауреатів та переможців Премії HR-бренд проводиться для компаній з сегментів великого, середнього та малого українського бізнесу, що працює на території України чи за кордоном (зокрема, у випадку релокації підприємства за кордон).

Премія HR-бренд проводиться щорічно. Період проведення Премії у 2024 році — з 20 березня по 20 грудня.

Це Положення стосується виключно проведення Премії 2024 року. Премії інших періодів регулюються окремими положеннями.

1. Вимоги до номінантів
1.1 На номінування Премією допускаються компанії, юридичними власниками/кінцевими бенефіціарами яких не є громадяни росії та білорусі та / або пов’язані з ними особи.
1.2. Статус номінанта передбачає наявність проєкту, який реалізований за останній рік-півтора і має оцифровані результати, вау-ефект для бізнесу, для людей, для вирішення HR-завдань. Проєкт повинен бути діючим на момент подачі заявки на Премію.
1.3. Також проєкти, що подаються на номінування, можуть бути реалізованими раніше, ніж у 2023-2024 році, проте продовжують інтегруватися і вже мають певні результати і оригінальність\іноваційність в реалізації та ефективність у вирішенні HR-завдань.


2. Умови участі у Премії HR-бренд 2024
2.1. Компанія-номінант підтверджує свої наміри про участь у Премії оплатою організаційного внеску – 60 000.00 грн./в т.ч. ПДВ 20% - 10000.00 грн./
2.2. По факту надання Послуг складається Акт надання послуг, який виставляється на дату проведення Премії (в день церемонії вручення Премії). Акт підписується уповноваженими представниками сторін. Акт оформлюється у відповідності із чинним законодавством України та вимогами бухгалтерського обліку
2.3. У випадку, якщо у компанії-номінанта є мотивовані зауваження щодо якості наданих Послуг, вона у п’ятиденний термін з дати надання Акту передає свої заперечення в письмовому вигляді організатору, а організатор зобов’язаний в п’ятиденний термін надати письмові пояснення з приводу заперечень компанії-номінанта. У разі неотримання організатором у п’ятиденний термін підписаного Акту надання послуг, складається односторонній акт - і послуги вважаються виконаними у повному обсязі.

3. Обов’язкові документи для номінування
- Заявка з описом проєкту
- Презентація проєкту в довільному форматі (відео чи pptx)

За бажанням компанія може надати короткий відео ролик про проєкт до 1 хв у форматі mp4 або mov.
Будь-які додаткові матеріали, що мають відношення до проєкту, надаються за бажанням (в електронному вигляді, не більше 1 ГБ) за умови, що ці матеріали посилюють враження про проєкт та його унікальність чи оригінальність рішення.

4. Прийом заявок для участі у Премії триває до 15 червня 2024р.
4.1. Для того, щоб заявка була прийнята для участі, повинна бути пройдена он-лайн реєстрація, завантажені всі матеріали заявки і проведена оплата організаційного внеску. Після подачі заявки не можна вносити будь-які зміни без звернення до Оргкомітету Премії HR-бренд. Зміни в заявці неможливі після початку роботи журі.

5. Таймлайн Премії HR-бренд 2024
1. Подача заявки з описом проєкту – до 15 червня 2024р.
2. Підготовка пакету документів для Журі (заявка+презентація) – до 01 серпня 2024р.
3. Презентації проєктів компаній на марафоні кейсів номінантів Премії – з 20 вересня по 20 жовтня
4. Оцінка проєктів Журі Премії – з 22 вересня по 20 листопада
5. Конференція Премії та Церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд – 05 грудня 2024р. (попередньо).

6. Права організатора Премії
6.1. Організатором Всеукраїнської щорічної незалежної Премії HR-бренд є компанія Eclectic Talents Group.
6.2. Організатор має право змінювати назви номінацій, вводити додаткові номінації або виключити існуючі без попередження учасників.
‍6.3. Оргкомітет залишає за собою право перемістити заявку номінанта в іншу категорію, уточнити/змінити опис категорії та (або) відмовити в прийомі заявки.
6.4. Організатор має право змінити етапи та/або окремі елементи етапів Премії без попередження учасників.

6.5. Заміна призів грошовим еквівалентом не допускається.

6.6. Всі витрати по участі в Премії, в т.ч. витрати з оплати проїзду до місця проведення нагородження переможців Премії, витрати з оренди житлового приміщення для проживання та ін., учасники/-ці конкурсу несуть самостійно.

6.7. Заперечення, апеляції, претензії за підсумками Премії не приймаються.

6.8. Урочисте нагородження переможців Премії відбудеться 5 грудня 2024 року. Оголошення про місце і час урочистого нагородження переможців буде опубліковано на інтернет-сайті https://hr-brand.com/

6.9. Номінанти Премії отримують 2 запрошення на церемонію нагородження та 2 квитки на конференцію Премії від Організатора.

6.10. Організатор гарантує конфіденційність наданої учасниками інформації, яка подана у заявці номінанта.

6.11. Участь у Премії здійснюється компаніями-номінантами на платній основі шляхом сплати реєстраційного внеску 60000.00 грн./в т.ч. ПДВ 20% - 10000.00 грн./ за кожну номінацію. У випадку ненадання компанією-номінантом творчих та інших матеріалів на підтвердження інформації, описаної в заявці на участь, і необхідних для роботи Журі Премії у строк до «01» вересня 2024р., участь компанії в Премії відхиляється, при цьому, сплачений реєстраційний внесок компаніям-номінантам не повертається, і участь у Премії не переноситься на наступний рік.

7. Обов'язки організатора Премії
7.1. Здійснює загальне керівництво та контроль за проведенням конкурсу.

7.2. Здійснює оперативне управління заходами в рамках Премії.

7.3. Надає консультаційну та методологічну підтримку номінантам Премії.

7.4. Затверджує Положення про Премію та здійснює контроль за його дотриманням.

7.5. Запрошує партнерів Премії.

7.6. Розміщує інформацію про Премію, її номінантів, партнерів та заходи Премії на сайті https://hr-brand.com/

7.7. Забезпечує роботу журі Премії та експертну оцінку проєктів номінантів згідно критеріїв оцінювання.

7.8. Здійснює організаційно-технічне та методичне забезпечення Премії.

7.9. Організовує нагородження переможців/-ниць і лауреатів/-ок Премії.

8. Тематичні номінації Премії HR-бренд 2024:
§ H2H стратегія (human to human strategy)
§ Героїчний бренд
§ Digital HR
§ Нестандартний рекрутинг
§ Well-being проєкт року
§ Diversity&Inclusion
§ Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя
§ Кращий проєкт з навчання та розвитку працівників
§ Краща програма з розвитку лідерів
§ Кращий проєкт із залучення талановитої молоді
§ HR-маркетинг в дії
§ Культурний код компанії
§ Комунікації як запорука сталості бізнесу
§ Соціальні та благодійні проєкти
§ Держава як роботодавець

9. Персональні номінації
§ HR персона року
§ Амбасадори року

10. Оцінка проєктів Журі Премії
Оцінку проєктам дає Журі, яке формується з перших осіб компаній - визнаних експертів у галузі HR, кадрового консалтингу, бізнесу та побудови брендів. Журі конкурсу складається з 10-12 осіб. Склад Журі змінюється щорічно


11. Критерії оцінювання проєктів
Актуальність проєкту:
оцінюється актуальність проєкту для компанії (відповідність стадії розвитку, наявності ресурсів, ситуації на ринку), значимість проєкту для галузі і ринку в цілому.


Сучасність методів реалізації:
застосування сучасного інструментарію, методик і підходів до реалізації проєкту, відповідність бізнес-запиту, задачам проєкту, оригінальність рішення.


Ефективність та результативність:
Журі звертає увагу на результати проєкту, їх взаємозв'язок з поставленими цілями і завданнями. Результати повинні бути максимально оцифровані.

12. Визначення переможців та експертна оцінка Журі

12.1. Після надання усіма членами Журі оцінок до Оргкомітету проводиться підсумкове засідання Журі, на якому голова Журі візує оцінки і вносить їх у таблицю (з розбивкою за номінаціями).
Оргкомітет підраховує середнє арифметичне отриманих кожним фіналістом оцінок і присвоює кожному номінанту відповідний бал.

12.2. Члени Журі визначають переможців за балами, отриманими на підставі загальної оцінки від журі, та голосують своє рішення на підсумковому засіданні Журі.

12.3. Переможцем вважається номінант, який посів найвище місце за підсумковим балом Журі. У разі виникнення спірних ситуацій (декілька номінантів отримали однакові бали, розходження між балами критично незначне) членам журі пропонується додатково аргументувати Голові свої оцінки, а також, за потреби, провести додаткове голосування.

12.4. На підставі цих балів та голосування Журі визначаються ТОП-проєкти у кожній номінації.
Своє рішення члени Журі візують у Протоколі засідання.

12.5. Оголошення переможців відбувається в рамках Церемонії нагородження.

13. Учасники Премії-номінанти
13.1. У конкурсі можуть брати участь компанії з сегментів великого, середнього та малого українського бізнесу, що працюють на території України чи за кордоном

13.2. Від кожної компанії або групи компаній може заявлятися необмежена кількість заявок на номінування за принципом "Одна заявка - 1 номінація – 1 учасник".

13.3. Документи, що підлягають обов'язковому наданню в складі заявки учасника/-ці, регламентовані в рамках кожної номінації та розміщені на інтернет – сайті: https://hr-brand.com/

13.4. При наявності сумнівів у тому, що учасник-номінант Премії відповідає вимогам, зазначеним у цьому Положенні, Організатор Премії має право вимагати від учасника-номінанта пред'явлення документів, що підтверджують його відповідність зазначеним вище вимогам.

13.5. У разі неподання таких документів учасником-номінантом Організатор Премії має право відсторонити учасника Премії від участі на будь-якому етапі її проведення без відшкодування будь-яких витрат або прямих чи непрямих збитків.

13.6. Учасник-номінант Премії підлягає відстороненню від участі в Премії на будь-якому етапі проведення Премії в разі подання недостовірних або неповних відомостей, здійсненні недобросовісних дій при подачі заявки або при її розгляді (в тому числі при спробі впливу на Організатора). Відсторонення учасника/-ці Премії проводиться без відшкодування будь-яких витрат або прямих або непрямих збитків.

13.7. Вартість однієї заявки становить 60000.00 грн. /в т.ч. ПДВ 20% - 10000.00 грн./; 50000.00 грн. без ПДВ.


14. Персональні дані учасників Премії

14.1. При подачі Заявки учасник Премії підтверджує свою згоду на обробку його/її персональних даних, зокрема, але не виключно: прізвища, імені, по-батькові, дати народження, освіти, професії, місця роботи, посади, адреси електронної пошти та контактних телефонів.

14.2. Організатор Премії здійснює обробку персональних даних учасників відповідно до законодавства України з метою проведення Премії, інформування про підсумки Премії.

14.3. Згода на обробку персональних даних учасників Премії діє протягом трьох років після закінчення Премії.

14.4. Якщо відкликання згоди на обробку персональних даних унеможливлює подальшу участь в Премії, Організатор Премії має право відмовити учаснику/-ці Премії в участі.

15. Терміни та місце проведення Премії
15.1. Премія HR-бренд надає можливість номінантам презентувати проєкти, подані на здобуття Премії, на Всеукраїнському марафоні презентацій кейсів номінантів Премії та конференції Премії у період з 1 жовтня по 5 грудня 2024р.
Дата та місце проведення конференції будуть доведені до відома номінантів, не пізніше ніж за 2 місяці до проведення події.

15.2. Церемонія нагородження номінантів Премії HR-бренд відбудеться «05» грудня 2024 року (попередньо). У випадку зміни дати проведення Премії, дату й місце проведення церемонії нагородження Премії Організатор повідомляє додатково не пізніше ніж за 2 (два) місяці до дати проведення Премії HR-бренд. Зміна дати проведення Премії не є неналежним виконанням зобов'язань з боку Організатора і не тягне за собою відповідальність за порушення термінів надання послуг.

15.3. Реєстрація на Премію (Конференція та Церемонія нагородження) розпочинається «01» вересня 2024 року та закінчується «5» грудня 2024 року. За умови продажу квитків на Премію раніше зазначеного терміну кінця реєстрації, реєстрація на Премію може бути припинена достроково.

15.4. Місце проведення Премії - на етапі узгодження, про що буде повідомлено додатково.16. Умови відвідування Премії

16.1. Відвідати Премію можуть усі зацікавлені фахівці, які працюють у сфері управління талантами, employer branding-фахівці, СЕО компаній, PR-менеджери та маркетологи.

16.2. Щоб відвідати Премію, необхідно до «04» грудня 2024 року, включно, оплатити квиток на сайті https://hr-brand.com . Продаж квитків буде відкрито з 01 серпня 2024 року.

‍16.3. Підтвердження про реєстрацію, варіанти оплати, документи на оплату, підтвердження оплати прийдуть на вказаний E-mail. Вхід на Премію буде здійснюватися згідно списків реєстрації учасників заходу.

16.4. Організатори не редагують інформацію про Учасника – ім'я, прізвище та місце роботи, зазначене при реєстрації, і вона, відповідно, буде вказана на бейджі Учасника.

16.5. Організатори використовують назву компанії та логотип у тому вигляді, який був наданий учасником під час заповнення заявки на участь.

‍‍

17. Умови оплати та безпека платежів
17.1. Спосіб оплати участі Учасник обирає при оформленні замовлення самостійно із запропонованих Організатором. Учасник зобов'язаний сплатити участь відповідно до обраного способу до дати проведення Премії.
18. Дія Умов
18.1. Договір набирає чинності з моменту прийняття Оферти Учасником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

18.2. Договір може бути розірваний у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

18.3. Організатор звільняється від виконання своїх зобов'язань внаслідок дії непереборної сили: стихійних явищ (землетрус, повінь тощо), певних заборонних заходів держави, а також обставин суспільного життя: воєнних дій, епідемії, великомасштабних страйків тощо, тобто таких явищ, вплив яких відбувається ззовні та невідворотний.

18.4. Організатор залишає за собою право змінити ці Умови, при цьому учасники погоджуються дотримуватися цих правил.

18.5. Перед реєстрацією та наданням Інформації Учасник повинен уважно ознайомитися із цими умовами та погодитися із встановленим ними порядком отримання та обробки Інформації.

18.6. Заповнюючи та надсилаючи заявку на участь, Ви даєте згоду на обробку наданих персональних даних організаторам Премії HR-бренд для реєстрації на професійний захід згідно із Законом України «Про захист персональних даних».