Суддівство
Формування Журі
для оцінювання проєкту
Детальнiше
Оцінку проєктам дає Журі, яке формується з перших осіб компаній - визнаних експертів у галузі HR
Критерії оцінки
проєктів конкурсу

Детальнiше
Актуальність проєкту
Сучасність методів реалізації
Ефективність та результативність проєкту
Виставлення оцінок
членами Журі конкурсу
Детальнiше
Після надання усіма членами Журі оцінок до Оргкомітету проводиться підсумкове засідання
Визначення переможців,
підведення підсумків

Детальнiше
Перемагають проєкти, які набрали найбільшу кількість балів від Журі
PwC - незалежний експерт з підрахунку голосів
Постійний партнер Премії HR-бренд гарантує неупередженість та достовірність результатів оцінювання проєктів журі.
Формування Журі
Оцінку проектам дає Журі, яке формується з перших осіб компаній - визнаних експертів у галузі HR, кадрового консалтингу, бізнесу та побудови брендів.
Журі конкурсу складається з 10 осіб. Склад Журі змінюється щорічно.
Критерії оцінки
Актуальність проєкту: оцінюється актуальність проєкту для компанії (відповідність стадії розвитку, наявності ресурсів, ситуації на ринку), значимість проєкту для галузі і ринку в цілому.
Сучасність методів реалізації: застосування сучасного інструментарію, методик і підходів до реалізації проєкту, відповідність бізнес-запиту, задачам проєкту, оригінальність рішення.
Ефективність та результативність: Журі звертає увагу на результати проєкту, їх взаємозв'язок з поставленими цілями і завданнями. Результати повинні бути максимально оцифровані.
Виставлення оцінок
Після надання усіма членами Журі оцінок до Оргкомітету проводиться підсумкове засідання, на якому голова Журі візує оцінки і вносить їх у таблицю (з розбивкою за номінаціями).
Оргкомітет підраховує середнє арифметичне отриманих кожним фіналістом оцінок і присвоює кожному номінанту відповідний бал.
На підставі цих балів визначаються ТОП-проєкти у кожній номінації.
Визначення переможців
Підведення підсумків Премії
Переможцем вважається номінант, який посів найвище місце за підсумковим балом Журі. У разі виникнення спірних ситуацій (декілька номінантів отримали однакові бали, розходження між балами критично незначне) членам журі пропонується додатково аргументувати Голові свої оцінки, а також, за потреби, провести додаткове голосування.
Оголошення переможців відбувається в рамках Церемонії нагородження.